Wywieranie wpływu na ludzi – 6 reguł Roberta Cialdiniego. Społeczny dowód słuszności


Robert Cialdini, opierając się na wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich, opisał w swojej książce 6 reguł wywierania wpływu, które ukazują najczęściej występujące mechanizmy psychiczne, kierujące naszym życiem. Reguły te nie działają w 100%, ale w większości przypadków sprawdzają się świetnie. Są tak głęboko zakorzenione w naszych umysłach, że często wykorzystujemy je nieświadomie, uruchamiając jedno z tkwiących w naszych głowach przekonań.

Wywieranie wpływu na ludzi – 6 reguł Roberta Cialdiniego. Reguła lubienia i sympatii

Robert Cialdini, opierając się na wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich, opisał w swojej książce 6 reguł wywierania wpływu, które ukazują najczęściej występujące mechanizmy psychiczne, kierujące naszym życiem. Reguły te nie działają w 100%, ale w większości przypadków sprawdzają się świetnie. Są tak głęboko zakorzenione w naszych umysłach, że często wykorzystujemy je nieświadomie, uruchamiając jedno z tkwiących w naszych głowach przekonań.