Psychologia ubioru

Co na temat naszych codziennych stylizacji mówi psychologia ubioru?

Czy wiesz, że to, jakie ubrania nosisz na co dzień, pokazuje Twój charakter? Co więcej, poprzez ubiór przekazujesz mnóstwo informacji o sobie ludziom, z którymi się stykasz. Zauważ, że często w zależności od nastroju preferujesz wybrane ubrania i kolory. Kiedy jesteś w dobrym humorze, częściej wybierasz rzeczy jasne oraz bardziej przylegające do ciała. Kiedy jest Ci źle, masz skłonność do zakładania rzeczy zbyt luźnych, niedopasowanych, w ciemnych kolorach.

Wywieranie wpływu na ludzi – 6 reguł Roberta Cialdiniego. Społeczny dowód słuszności


Robert Cialdini, opierając się na wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich, opisał w swojej książce 6 reguł wywierania wpływu, które ukazują najczęściej występujące mechanizmy psychiczne, kierujące naszym życiem. Reguły te nie działają w 100%, ale w większości przypadków sprawdzają się świetnie. Są tak głęboko zakorzenione w naszych umysłach, że często wykorzystujemy je nieświadomie, uruchamiając jedno z tkwiących w naszych głowach przekonań.

Wywieranie wpływu na ludzi – 6 reguł Roberta Cialdiniego. Reguła lubienia i sympatii

Robert Cialdini, opierając się na wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich, opisał w swojej książce 6 reguł wywierania wpływu, które ukazują najczęściej występujące mechanizmy psychiczne, kierujące naszym życiem. Reguły te nie działają w 100%, ale w większości przypadków sprawdzają się świetnie. Są tak głęboko zakorzenione w naszych umysłach, że często wykorzystujemy je nieświadomie, uruchamiając jedno z tkwiących w naszych głowach przekonań.

Obudź w sobie olbrzyma – streszczenie książki, część II

Rozdział XI Dziesięć emocjonalnych składników siły

Wiele osób cierpi z powodu braku umiejętności kontrolowania własnych emocji. Winą za swoje złe samopoczucie obarczają czynniki zewnętrzne, ponieważ nie wiedzą, że ich stan emocjonalny zależy tylko od nich samych. W ciągu całego swojego życia powiązali ogromne cierpienie z negatywnymi emocjami, więc aby uniknąć cierpienia, starają się unikać negatywnych emocji. Zaniżają tym samym ich wartość, ponieważ nie wiedzą, że mogą wykorzystać je w sposób, który będzie im służył.

Obudź w sobie olbrzyma – streszczenie książki, część I

Rozdział I Marzenia o przeznaczeniu

„Książka ta ma w zamyśle zapoznanie Cię ze strategiami, które pomogą stworzyć sobie życie, o jakim tylko marzysz, i cieszyć się nim”.

Pierwszy rozdział uświadamia, że każdy człowiek posiada marzenia, które w większości przypadków nie zostaną zrealizowane z powodu lęków, rutyny i frustracji dnia codziennego, a także utraty pewności siebie i niskiego poczucia własnej wartości, chyba że… pozna zasady, które pomogą mu wprowadzić trwałe zmiany we własnym życiu. Stworzenie tych zasad jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora i licznych rozmów z ludźmi o różnych statusach społecznych, materialnych, pracujących w różnych zawodach, mających różne cechy osobowościowe i emocjonalne. Ich zastosowanie pomoże obudzić olbrzyma drzemiącego w każdym z nas, obdarzonego określonym talentem, darem, geniuszem, czekającym na odkrycie. Obudzenie w sobie pasji wyzwoli pęd do realizacji upragnionego celu i pozwoli znacząco podnieść jakość życia. Uświadomienie sobie przyczyn własnego postępowania i emocji, jakie nami kierują pozwoli rozpoznać te, które nas wzmacniają i te które osłabiają, a wiedza ta może zostać wykorzystana dla lepszego spożytkowania naszej energii i zasobów, które każdy z nas posiada w sobie, choć nie zawsze jest tego świadomy.

33 Sposoby na skuteczną motywację część dziesiąta

28. Stwórz własną listę osiągnięć

„Opinie ostatecznie są kształtowane przez uczucia, nie rozum” – Herbert Spencer

Jakże często osiągnięcia, które cieszyły nas w przeszłości teraz nie stanowią już powodu do radości lub w ogóle o nich nie pamiętamy. W sytuacji kryzysowej początkowo podłamujemy się, chodzimy przygnębieni i pogrążamy się w smutku. Właśnie w takich chwilach ważne jest to, aby uzyskać wsparcie w samym sobie, otrząsnąć się z amoku i powziąć decyzję o przeciwstawieniu się napotkanym trudnościom. W zmotywowaniu się do walki z problemem i aktywnego szukania rozwiązań może pomóc nasza własna lista osiągnięć. Powinny znajdować się na niej wszystkie osiągnięcia, z których jesteśmy dumni – zarówno te duże, jak i te najmniejsze. Czytanie o swoich sukcesach wzmacnia naszą pewność siebie i przypomina, że już wiele razy udało nam się pokonać przeciwności losu oraz własne słabości.

33 Sposoby na skuteczną motywację część dziewiąta

25. Mów głośno o swoich planach

„Mamy obowiązek dotrzymywać obietnic, nawet najtrudniejszych” – Philip Pullman

Publiczne wypowiedzenie swoich planów zwiększa prawdopodobieństwo ich realizacji. Związane jest to z chęcią zachowania spójności pomiędzy tym, co się robi, a tym co się mówi. Wszyscy znamy osoby, które dużo mówią, ale nic nie robią w sprawach, w których się wypowiadają. Tworzą wtedy przepaść pomiędzy swoim wewnętrznym a zewnętrznym światem. Przepaść ta zwiększa uczucie dyskomfortu związanego z brakiem wewnętrznej harmonii. Nikt bowiem nie lubi, kiedy zarzuca mu się gołosłowność i brak zaufania dla wypowiadanych słów (oczywiście są osoby, które mają zwiększony próg tolerancji na uczucie braku spójności, ale w końcu i one osiągają swój punkt krytyczny, w którym następuje zwrot i pragnienie pokrycia słów czynami).

33 Sposoby na skuteczną motywację część ósma

21. Odnajdź strefę flow

„Daj się ponieść flow, po prostu pozwól rzeczom się dziać. Niczego nie wymuszaj, cokolwiek się wydarzy, będzie dobrze”

Według Wikipedii (stan na 10.06.2015) flow, inaczej przepływ, „to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności”. To moment, w którym czujemy, jakbyśmy działali w pełni naszych mocy, z minimalnym wysiłkiem. Wykonywane zajęcie przychodzi nam lekko i łatwo, i sprawia dużo radości (choć może wymagać rozwiązania trudnych problemów). W tym stanie nie odczuwamy upływu czasu, a wykonywana praca pochłania nas bez reszty sprawiając, że zapominamy o reszcie świata. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, co robimy, choć możemy nie być świadomi tego, co dzieje się dookoła. Działamy całkowicie w „tu i teraz”, odcięty zostaje dostęp do głosów wewnętrznych, przestajemy odczuwać zmęczenie, głód i inne niewygody ciała, funkcjonujemy w pełni zespoleni z aktywnością, którą wykonujemy.

33 Sposoby na skuteczną motywację część siódma

18. Dawaj innym siebie

„Relacje z innymi ludźmi umożliwiają nam określenie, kim jesteśmy i czym będziemy” – Donald Clifton i Paula Nelson

Największa motywacja rodzi się wtedy, gdy widzisz jak Twoje działania przynoszą rezultaty innym ludziom – kiedy to, co robisz sprawia, że inni również odnoszą korzyści, kiedy dzięki Tobie podnosi się poziom ich życia. Skupiając się na sobie często nie dostrzegamy potrzeb innych ludzi, przez co nie jesteśmy w stanie nawiązać z nimi porozumienia na odpowiednim poziomie. Słuchając ich, inspirując, wskazując odpowiednie rozwiązania, dajemy im więcej, niż kiedy działalibyśmy z osobistych pobudek.

33 Sposoby na skuteczną motywację część szósta

15. Praktykuj wdzięczność

Ten, kto nie jest zadowolony z tego, co ma, nie będzie również zadowolony z tego, co chciałby mieć” – Sokrates

Zgodnie ze słowami Sokratesa – jeśli nie potrafisz cieszyć się z tego co masz, to czy uszczęśliwią Cię nowe zdobycze? Kiedy nie odczuwasz pożądania w stosunku do swojego celu, ciężko będzie Ci zmotywować się do jego zdobycia. Jak z kolei odczuwać pożądanie, kiedy masz świadomość, że uzyskany cel nie będzie Cię cieszył? Dlatego praktykuj wdzięczność za wszystko co masz.